Schouwvegen

Wist u dat uw schoorsteen – of het rookkanaal in het algemeen – regelmatig schoongemaakt moet worden? Euro Service Heating – Thermeco is gespecialiseerd in schouwvegen.

Rookdeeltjes die zich vasthechten aan de rand van het rookkanaal vormen een brandbare laag. Een jaarlijkse schoonmaakbeurt is zeker aan te raden. Bij Euro Service Heating – Thermeco weten we dat schouwvegen meer is dan even snel het dak op en af gaan. Wij leveren kennis en kwaliteit om zowel uw schouw als schoorsteen grondig te inspecteren.

Advies voor een schone schouw

Graag adviseren wij u tevens over veilig stoken. Welk roet bevindt zich in het rookkanaal? Wat is de oorzaak hier van en hoe kan u het voorkomen? Euro Service Heating – Thermeco weet raad.

Euro Service Heating - Thermeco werkt efficiënt en laat uw dak en huis proper en veilig achter.

 

Waarom u uw schoorsteen moet laten vegen:

  • Bescherming tegen schouwbrand
  • Bescherming tegen CO-vergiftiging
  • Een beheer als goede huisvader is verplicht van de brandverzekering

Daarom raden wij aan om jaarlijks uw schouw te laten reinigen.

ESH - Thermeco Schouwvegen

Vogelnesten verwijderen

De schoorsteen is voor vogels de ideale plek om een nest in te bouwen.

Het is daarom aan te raden om jaarlijks uw schoorsteen te laten nakijken of er een vogelnest in het kanaal zit. Het kan namelijk voor gevaarlijke situaties zorgen, zoals koolmonoxide vergiftiging en schoorsteenbrand. Wij zijn gespecialiseerd in het verwijderen van vogelnesten en kunnen dit probleem voor u oplossen.

ESH - Thermeco: vogelnesten verwijderen

Het verwijderen van vogelnesten doen wij met speciale borstels. Dit gaat op uurtarief, omdat we moeilijk kunnen inschatten hoe lang we bezig zijn met de werkzaamheden. Het komt vaak voor dat er meerdere nesten op elkaar zijn gebouwd.

Ook is de kans groot dat de vogels jaarlijks weer naar dezelfde plek terugkeren om een nest te bouwen. Dit probleem kunnen we voor u oplossen door een kap aan te brengen, zodat de vogels zich niet meer in uw schoorsteenkanaal kunnen nestelen.

Uiteraard krijgt u van ons gratis advies en een vrijblijvende offerte!